EMDR

EMDR:


EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), is een therapie voor mensen die last hebben van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro voor het eerst beschreven. Deze procedure werd in de jaren daarna verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een doeltreffende en effectieve therapeutische methode zoals die tegenwoordig word toegepast.


EMDR kan worden toegepast bij iedereen (bv slachtoffers, getuigen of nabestaanden) die een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis of anderszins traumatische ervaring hebben.


Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld:

 • verkeersongeval of verwonding
 • Brand
 • Natuurramp

 

 • ernstige ziekte

 

 • overval
 • mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
 • (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting

 

Of bijvoorbeeld bij verlieservaringen:

 • verlies van een baan
 • verlies van een geliefde

Zo’n gebeurtenis kun je wellicht zelf verwerken maar je kunt er ook in vastlopen.


Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis of anderszins traumatische ervaring, die na verloop van tijd niet minder worden en blijkt dat je vastloopt. Mogelijk dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan.


Denk aan:

 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • sneller geïrriteerd/kort lontje
 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • concentratieproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • slaapproblemen
 • angsten, paniek, je zorgen maken, onrust
 • stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid


EMDR is een goede behandeling om je van deze klachten af te helpen.


Tijdens een EMDR sessie zal ik je vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit vraag ik om meer informatie over de traumatische gebeurtenis te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. Ik zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met afleiding daarbij zal ik werken met een stick, die afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) afleiding


Na elke set wordt er even rust genomen. Ik zal je vragen wat er in je gedachten naar boven komt. De EMDRprocedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Na elke set vraag ik je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.


In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten tijdens een intake waarbij ik kijk naar o.a de persoonlijke draagkracht en de last die men van de klachten ondervindt. Hierdoor kan ik zien of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.


EMDR werkt vaak snel, maar is zeker ook een intensieve therapie. Daarom zal ik niet alleen vertellen wat ik ga doen en waarom, maar ook uitgebreid bespreken hoe je bewust wordt van je emoties en op welke wijze je ze kan verwerken en ook voor je herstel kan gebruiken.


De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.


Doorgaans duurt een sessie anderhalfuur per keer.